0983 102 258 duhocvietphap@gmail.com
0983 102 258 duhocvietphap@gmail.com
phong van campus France

CÁC DẠNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN DU HỌC PHÁP

(Việt Pháp Á Âu) – Bạn đã chuẩn bị xong hồ sơ du học và chuẩn bị bước vào vòng phỏng vấn với Campus France. Bạn lo lắng vì không biết mình sẽ gặp phải tình huống nào? Câu hỏi nào đại diện của Campus France sẽ đặt cho bạn ? Để giúp bạn tự tin hơn, Việt Pháp Á Âu – Công ty tư vấn du học uy tín số 1 Việt Nam đưa ra bài tổng hợp câu hỏi cơ bản dành cho các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn Campus France. Bảng các dạng câu hỏi phỏng vấn du học Pháp sẽ giúp ích cho các bạn trong buổi phỏng vấn với Campus France

Xem thêm:  Luyện phỏng vấn Campus france : Lớp luyện phỏng vấn Campus France cùng Việt Pháp Á Âu

I. Présentation générale – giới thiệu chung

 Để bắt đầu, người phỏng vấn có thể đưa ra một số câu hỏi đơn giản để bạn tự giới thiệu bản thân như dưới đây:

 1. Pourriez-vous vous présenter? / Présentez-vous, s’il vous plaît! (Giới thiệu qua về bạn)
 2. Vous avez quel âge? (Bạn bao nhiêu tuổi)
 3. Quelle est votre date de naissance / Quel est votre lieu de naissance? (Ngày sinh của bạn )
 4. Quelle est votre profession? / Quel est votre métier? (Nghề nghiệp của bạn là gì)
 5. Quelle est votre adresse? / Où habitez-vous? (Bạn sống ở đâu?)
 6. Quels sont vos loisirs préférés? / Qu’est-ce que vous aimez? (Sở thích của bạn?)
 7. Quelles sont vos coordonnées? (telephone, adresse, mél) (Địa chỉ liên lạc của bạn : số điện thoại, mail)

Đôi khi bạn sẽ gặp những câu hỏi yêu cầu bạn phải trình bày sâu hơn về bản thân như:

 1. Qu’est-ce qui vous révolte dans la vie et comment y réagissez – vous? Điều gì làm bạn phẫn nộ hoặc kích động, trong trường hợp phẫn nộ đó bạn thường phản ứng như thế nào? Câu hỏi này để thử xem cách bạn điều chỉnh tâm lý và hành xử trong cuộc sống, bạn phản ứng với sự giận dữ của mình như thế nào? Câu hỏi này cũng để hiểu hơn về mối quan tâm của bạn đối với những vãn đề mà bạn quan tâm.
 2. Avez – vous déjà confronté à un échec et quelle leçon en avez – vous tiré? Bạn đã từng gặp những thất bại nào và bạn rút ra được bài học gì sau thất bại đó ?
 3. Citez une personalité publique qui vous inspire et pourquoi? Nhân vật công chúng nào khơi nguồn cảm hứng cho bạn hay có sức ảnh hưởng đến bạn nhất và tại sao? 
 4. Quel trait de caractère vous definit le mieux? Parlez-moi d`une situation où il vous a été utile? Hãy nêu một tính cách đặc trưng nhất của bạn và hãy kể về một tình huống mà bạn thấy tính cách đõ hữu ích cho bạn. Với câu hỏi này, bạn hãy nêu lên một điểm mạnh trong tính cách đã giúp bạn thành công trong một thời khắc quan trọng nào đó. 
 5. Qu’est ce qui vous passionne dans la vie? Điều gì làm bạn say mê trong cuộc sống?
 6. Dans la vie de tous les jours, quelles sont les valeurs importantes pour vous? Et quelles sont celles indispensables dans le monde de l`entreprise? Bạn trân trọng những giá trị gì trong cuộc sống và theo bạn, những giá trị nào là không thể thiếu trong một doanh nghiệp ?

Hãy giữ tâm thế tự tin nhất khi tham gia phỏng vấn

Hãy giữ tâm thế tự tin nhất khi tham gia phỏng vấn

II. Formation antérieures et expériences – Quá trình học tập và kinh nghiệm

Phần chắc chắn sẽ được hỏi trong buổi phỏng vấn sẽ là những câu hỏi liên quan đến quá trình học tập, cũng như kinh nghiệm cá nhân của bạn.

 1. Présentez votre parcours scolaire.
 2. Etes-vous diplômé? / En quelle année? (Bạn tốt nghiệp chưa? Năm nào)
 3. Quelle est votre université? / votre école? (Bạn học trường Đại học nào ?)
 4. Quelle est votre spécialité? / Qu’est-ce que vous avez fait comme études? (Chuyên ngành bạn theo học)
 5. Quelles sont les disciplines que vous apprenez à l’université? / dans votre département? votre faculté? (Bạn học khoa nào, môn học đã học)
 6. Quelles sont vos expériences dans le domaine X (Domaine d’études en France)? (Bạn đã có kinh nghiệm về chuyên ngành đã học)
 7. Avez-vous déjà une expérience internationale (voyages, culturelles….)? 
 8. Avez-vous déjà  une expérience professionnelle (que ce soit un stage, du bénévolat, un job d` été) et pouvez-vous me preciser ce qu`elle vous a apporté? 
 9. Pouvez-vous me parler d`un projet marquant auquel vous avez participé (associatif, scolaire, extra-scolaire ..ect) et le rôle que vous y avez joué?

Có lẽ phần quan trọng chắc chắn bạn sẽ được hỏi đó là động lực theo học tại Pháp. Riêng phần này, bạn sẽ phải lưu ý cách trả lời. Hãy cho họ thấy động lực thật sự của bạn đối với chương trình học và con đường bạn chọn khi đến Pháp.

Bạn hãy chứng minh động lực thực sự được du học Pháp của bạn trong buổi phỏng vấn

III. Motivation pour les études en France – Động cơ du học Pháp 

 1. Quelle est votre motivation pour faire des études en France? / Pour quelles raisons avez-vous choisi la France? Comment vous y preparez -vous?  (Động lực nào khiến bạn muốn du học Pháp và bạn đã chuẩn bị cho việc du học của mình như thế nào? )
 2.  Qu’est-ce que vous étudiez en France? / Pourquoi choisissez-vous cette spécialité? / ce domaine? (bạn sẽ học gì tại Pháp?)
 3. Quelle formation allez-vous faire en France? (licence, master 1, 2, doctorat) / Quel est votre programme d’études? (Bạn muốn du học Pháp ở bậc nào” Cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ)
 4. Pourquoi avez-vous choisi l’Université X? Que attendez-vous de cette université (Bạn đã chọn trường Đại học nào tại Pháp, tại sao? Bạn chờ đợi gì từ trường đại học này?)
 5. Comment prenez-vous contact avec cette université? (Làm thế nào để bạn liên lạc với trường)
 6. Pourquoi vous ne cherchez pas toute de suite de travail au Vietnam? Vì sao bạn không kiếm việc tại Việt Nam
 7. Quel est votre projet d’études en France? / Qu’est-ce que vous allez faire après les études en France ? / Quel est votre projet dans 5 ans? / Quel est votre projet professionnel? (Dự định học tập và nghề nghiệp của bạn ?
 8. Quelles difficultés envisagez-vous lors de vos études en France? Những khó khăn bạn có thể sẽ gặp khi đến Pháp
 9. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie d’étudiants étrangers en France? Bạn đánh giá về thuận lợi và bất lợi của 1 sinh viên nước ngoài khi học tập tại Pháp.

Bạn cũng có thể gặp những câu hỏi mang tính chuyên sâu về lĩnh vực bạn sẽ theo học hoặc những vấn đề thời sự mà bạn quan tâm như: 

 1. Le mot ‘tourisme” est un terme générique. Que signifie-il pour vous? “Du lịch” là một khái niệm rất rộng, đinh nghĩa về ngành “du lịch” của bạn là gì? 
 2. Pouvez-vous nous citer un fait d`actualité récente, francais ou international, qui vous a particulièrement marqué et pourquoi? Hãy nêu 1 sự kiện thời sự của Pháp hoặc quốc tế mà bạn ấn tượng nhất và giải thích tại sao.

Trên đây là tổng hợp các dạng câu hỏi thường gặp trong bất cứ một buổi phỏng vấn. Nếu bạn chưa tự tin có thể đăng kí khóa luyện phỏng vấn Campus france tại Công ty tư vấn du học  chuyên pháp Việt Pháp Á Âu 

————————————————————————————————————

Để được tư vấn về du học Pháp, xin học bổng du học Pháp và học tiếng Pháp, mời các bạn  liên lạc với Việt Pháp Á Âu thông qua địa chỉ liên hệ sau:

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP VIỆT PHÁP Á ÂU

Hotline     : 0983 102 258
Email       :  duhocvietphap@gmail.com
FanPage :   www.facebook.com/duhocvietphapaau/
Địa chỉ    :   Phòng 1702, Tòa nhà A1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Leave a Reply

0983 102 258