0983 102 258 duhocvietphap@gmail.com
0983 102 258 duhocvietphap@gmail.com
NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC

DU HỌC PHÁP NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC

(Việt Pháp Á Âu) – Khoa học giáo dục không chỉ là “sư phạm” hay “giảng dạy”, mà là một chuyên ngành khoa học nghiên cứu về con người và các hiện thực giáo dục. Đây là một chuyên ngành quan trọng và phổ biến ở Pháp, được đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ tại nhiều trường đại học. Nếu bạn yêu thích nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là trong ngành giáo dục, thì đây là chuyên ngành học lý tưởng cho bạn. Hãy cùng Việt Pháp Á Âu khám phá ngành học thú vị này tại Pháp, và tìm hiểu về các chương trình đào tạo chất lượng về khoa học giáo dục nhé.

Xem thêm :

DU HỌC PHÁP NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC
DU HỌC PHÁP NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI

I. GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP

1. NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC LÀ GÌ ?

Ngành Khoa học Giáo dục là ngành học trang bị kiến thức nền tảng về tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục và giúp xây dựng và bồi dưỡng năng lực xây dựng kế hoạch, thiết kế, triển khai và đánh giá các hoạt động giáo dục.

Các chuyên gia khoa học giáo dục tập trung vào phát triển và đánh giá các chương trình học, phương pháp giảng dạy và các công cụ hỗ trợ giáo dục. Họ thường làm việc tại trường đại học và các tổ chức nghiên cứu giáo dục để nghiên cứu, phân tích dữ liệu, thiết kế các chương trình giáo dục, đánh giá và cải thiện các chương trình giáo dục hiện có.

Ngành khoa học giáo dục có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên. Những nghiên cứu trong lĩnh vực này có thể giúp cho các chương trình giáo dục trở nên hiệu quả hơn và giúp cho học sinh có trải nghiệm học tập tốt hơn.

Khoa học giáo dục quan tâm đến tất cả các giai đoạn giáo dục của con người, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành, trên phương diện khác nhau. Phạm vi nghiên cứu của ngành này rất đa dạng, bao gồm các lĩnh vực như lịch sử giáo dục, xã hội học giáo dục, tâm lý giáo dục, triết lý giáo dục, tiếp cận các xu hướng giáo dục, phương pháp giảng dạy khác nhau, sử dụng và vận hành môi trường giáo dục số, giáo dục đào tạo trong và ngoài trường học. Những nghiên cứu trong khoa học giáo dục khá phức tạp nhưng lại rất đa dạng và độc đáo.

Một số môn học tiêu biểu trong ngành Khoa học Giáo dục học:

 • Tâm lý học giáo dục: nghiên cứu cách mà các yếu tố tâm lý học ảnh hưởng đến quá trình học tập và giảng dạy. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm sự phát triển của sinh viên, năng lực học tập, đặc điểm cá nhân, các rối loạn tâm lý học, và cách thức đưa ra phản hồi hiệu quả.
 • Lịch sử giáo dục: nghiên cứu sự tiến hóa của hệ thống giáo dục trong quá khứ và hiện tại. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm các phương pháp giảng dạy và học tập cổ điển, những thay đổi trong giáo dục và cách thức xã hội hóa của giáo dục.
 • Triết học giáo dục: nghiên cứu các giá trị và nguyên tắc cơ bản của giáo dục. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm các mô hình giáo dục, đạo đức và giáo dục công dân, và các lý thuyết về giáo dục.
 • Công nghệ giáo dục: nghiên cứu cách thức sử dụng công nghệ trong giáo dục, bao gồm cả phương pháp giảng dạy và học tập trực tuyến. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm các phương pháp thiết kế hệ thống học tập trực tuyến, việc sử dụng các công nghệ mới như trò chơi và thiết bị di động trong giáo dục, và các vấn đề liên quan đến bảo mật và riêng tư.
 • Định hướng nghề nghiệp giáo dục: nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc và sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm đào tạo giáo viên, các chương trình đào tạo nghề khác trong lĩnh vực giáo dục, và các chương trình đào tạo và phát triển chuyên nghiệp cho các nhà giáo.
 • Xã hội học giáo dục: nghiên cứu cách mà các yếu tố xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm các vấn đề đa dạng văn hóa, phân biệt đối xử, giáo dục đa ngôn ngữ, và các vấn đề liên quan đến địa phương và toàn cầu hóa.
GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP (1)

2. NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP

Pháp là một trong những quốc gia có nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu về giáo dục. Các trường đại học hàng đầu như Université Paris Cité cung cấp nhiều chương trình đào tạo về tâm lý học giáo dục, lịch sử giáo dục, triết học giáo dục và công nghệ giáo dục.

Các trường đại học uy tín khác như Université de Strasbourg và Université de Nantes, Université de Limoges cũng cung cấp nhiều chương trình đào tạo liên quan đến ngành khoa học giáo dục. Ngoài ra, các sinh viên quốc tế có thể tìm thấy nhiều chương trình đào tạo liên quan đến ngành khoa học giáo dục tại Pháp.

Các tổ chức nghiên cứu giáo dục hàng đầu của Pháp, chẳng hạn như Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội nghiên cứu và làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục.

3. MỨC LƯƠNG VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP

Mức lương của các chuyên gia khoa học giáo dục tại Pháp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cấp bậc, kinh nghiệm, và địa điểm làm việc. Theo trang web Glassdoor, mức lương trung bình của một giáo sư khoa học giáo dục tại Pháp là khoảng 48.000 – 67.000 EUR mỗi năm. Tuy nhiên, các giáo sư và nhà nghiên cứu hàng đầu có thể kiếm được nhiều hơn và công việc của họ cũng có thể cạnh tranh hơn.

Cơ hội việc làm trong lĩnh vực khoa học giáo dục tại Pháp có thể phụ thuộc vào cấp độ và kinh nghiệm của bạn, cũng như tình trạng kinh tế hiện tại của đất nước. Tuy nhiên, các chuyên gia khoa học giáo dục thường có nhiều cơ hội việc làm tại các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, và các tổ chức phi chính phủ. Các chuyên gia khoa học giáo dục cũng có thể làm việc trong các công ty và tổ chức hỗ trợ giáo dục.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP

1. BẬC CỬ NHÂN – LICENCE (3 NĂM)

Các chương trình cử nhân (Licence) về khoa học giáo dục được cung cấp bởi nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu tại Pháp. Một số trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu cung cấp các chương trình đào tạo về khoa học giáo dục bậc cử nhân (Licence) tại Pháp bao gồm:

 • Université Paris Cité
 • Université de Strasbourg
 • Université de Nantes
 • Université Grenoble Alpes
 • Université de Limoges
 • Université de Lille
 • Université de Toulouse
 • Université de Nantes, etc.

Các chương trình đào tạo bậc cử nhân về khoa học giáo dục tại Pháp thường kéo dài 3 năm và cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Các chương trình đào tạo này bao gồm các môn học như tâm lý học giáo dục, lịch sử giáo dục, triết học giáo dục, công nghệ giáo dục và xã hội học giáo dục. Sinh viên được đào tạo để có thể phân tích các chương trình giáo dục hiện có, đưa ra các phương pháp giảng dạy hiệu quả và thiết kế các chương trình giáo dục mới. Sau khi hoàn thành chương trình và nhận được bằng cử nhân (Licence), sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi các bậc cao hơn (Thạc sĩ – Master) trong lĩnh vực khoa học giáo dục hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

2. BẬC THẠC SĨ -MASTER (2 NĂM)

Nếu bạn vừa hoàn thành chương trình cử nhân – Licence trong lĩnh vực khoa học giáo dục và muốn tiến tới chương trình cao học chuyên sâu về khoa học giáo dục, thì chương trình Master en sciences de l’éducation là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Chương trình này kéo dài hai năm, giúp bạn có được bằng cấp thạc sĩ và 120 tín chỉ ECTS.

Chương trình Master là một chương trình chuyên sâu cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên để chuẩn bị cho sự nghiệp trong tương lai.

Chương trình Master en sciences de l’éducation có nhiều chuyên ngành khác nhau để sinh viên có thể lựa chọn cho mình một chuyên ngành phù hợp:

 • Phát triển và tâm lý xã hội
 • Chính sách giáo dục và đào tạo
 • Khó khăn và thách thức trong học tập
 • Luật pháp và người khuyết tật
 • Công nghệ mới dành cho người khuyết tật
 • Khoa học thần kinh và giáo dục
 • Đổi mới và thay đổi trong tổ chức
 • Quản lý và tổ chức trong giáo dục
 • Quy định xã hội, đa văn hóa
 • Tâm lý xã hội
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • V.v.

Trong suốt quá trình học chương trình Master, sinh viên cần phải hoàn thành hơn 300 giờ thực tập. Họ cũng có thể lựa chọn tham gia chương trình Master en sciences de l’éducation với hình thức học song song và làm việc, ký hợp đồng thực tập hoặc hợp đồng học việc với tổ chức mà mình lựa chọn (Alternance).

Để được tuyển vào chương trình Master en sciences de l’éducation, ứng viên cần có bằng cử nhân về khoa học giáo dục hoặc tương đương và nộp đơn đăng ký dự tuyển. Một số trường sẽ tổ chức phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực của ứng viên.

Chương trình Master en sciences de l’éducation sẽ giúp bạn đạt được nhiều nghề nghiệp khác nhau, bao gồm:

 • Cố vấn văn hóa xã hội
 • Cố vấn hướng nghiệp
 • Cố vấn giáo dục
 • Huấn luyện viên cho người lớn
 • Giáo viên trung học cơ sở
 • Giáo viên trung học phổ thông
 • Quản lý cuộc sống học đường
 • V.v.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP

3. BẬC TIẾN SĨ – DOCTORAT (3-5 NĂM)

Sau khi hoàn thành khóa học Master, một số sinh viên có thể tiếp tục học tại trường đại học để đạt bằng tiến sĩ (Doctorat) về khoa học giáo dục. Bằng tiến sĩ này có thể giúp sinh viên có thể đạt được các vị trí cao hơn trong các tổ chức giáo dục và đào tạo.

Chương trình tiến sĩ kéo dài từ ba đến năm năm. Trong quá trình học, sinh viên sẽ phải thực hiện nghiên cứu độc lập và viết một luận văn khoa học có giá trị cao về một chủ đề liên quan đến giáo dục. Bằng tiến sĩ (Doctorat) về khoa học giáo dục cũng có thể được sử dụng để ứng tuyển vào giảng dạy tại các trường đại học hoặc trở thành chuyên gia tư vấn về giáo dục.

Các vị trí công việc tiếp theo có thể bao gồm:

 • Giáo sư tại trường đại học
 • Chuyên gia tư vấn giáo dục
 • Chuyên gia đào tạo
 • Nhà nghiên cứu
 • V.v.

Để được tuyển vào chương trình tiến sĩ, bạn cần có một bằng thạc sĩ hoặc tương đương về lĩnh vực khoa học giáo dục. Bạn cũng cần phải có một dự án nghiên cứu rõ ràng và khả thi, và đủ khả năng hoàn thành nghiên cứu này trong thời gian quy định của chương trình tiến sĩ (chọn giáo viên hướng dẫn và có đủ tài chính chi trả cho toàn bộ quá trình làm tiến sĩ).

Ngoài ra, bạn cũng cần có một nền tảng vững chắc về tiếng Pháp, vì nhiều trường yêu cầu các ứng viên có trình độ tiếng Pháp tương đương với trình độ B2 hoặc C1 của Khung Châu Âu về ngôn ngữ. Bạn có thể cần phải thi một bài kiểm tra tiếng Pháp như DELF hoặc DALF để chứng minh trình độ của mình. Đối với các ứng viên muốn làm tiến sĩ bằng tiếng anh cần phải có chứng chỉ tiếng Anh từ 6.5 IELTS đổ lên hoặc tương đương.

Bạn có thể tham khảo một số đề tài tiến sĩ về khoa học giáo dục: TẠI ĐÂY

III. TOP 10 TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP

Khoa học giáo dục là một trong những ngành học đầy triển vọng và nhu cầu tại Pháp. Để giúp các bạn sinh viên có thể lựa chọn được trường đào tạo phù hợp, Việt Pháp Á Âu đã tìm hiểu và đề xuất danh sách TOP 10 trường đào tạo ngành khoa học giáo dục tại Pháp.

Danh sách này được xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và nhiều yếu tố khác.

STT Tên trườngĐịa chỉWebsite
1Université Paris Cité85 boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris.https://u-paris.fr
2Université Bordeaux MontaigneDomaine Universitaire, Esplanade des Antilles, 33607 Pessachttps://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
3Université Paris Nanterre200 Avenue de la République, 92001 Nanterrehttps://www.parisnanterre.fr/
4Université Paris 82 Rue de la Liberté, 93526 Saint-Denishttps://www.univ-paris8.fr/
5Université de Strasbourg4 Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourghttps://www.unistra.fr/
6Université Sorbonne Nouvelle5 Rue de l’École de Médecine, 75006 Parishttps://www.univ-paris3.fr/
7Université de Lille42 Rue Paul Duez, 59000 Lillehttps://www.univ-lille.fr/
8Université Toulouse – Jean Jaurès5 allées Antonio Machado, 31058 Toulousehttps://www.univ-tlse2.fr/
9Université Grenoble Alpes621 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hèreshttps://www.univ-grenoble-alpes.fr/
10Université de NantesChemin de la Censive du Tertre, 44312 Nanteshttps://www.univ-nantes.fr/
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC TẠI PHÁP (1)

Hy vọng danh sách này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lựa chọn trường đào tạo ngành khoa học giáo dục tại Pháp.

Xem thêm:

LỘ TRÌNH DU HỌC PHÁP
CHI PHÍ DU HỌC PHÁP
CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ HỒ SƠ DU HỌC PHÁP

Hy vọng rằng thông tin cơ bản về du học ngành Khoa học Giáo dục tại Pháp đã giúp bạn có thêm một lựa chọn thú vị. Đừng ngần ngại liên hệ với Việt Pháp Á Âu để được tư vấn chi tiết hơn về ngành học này nhé!

—————————————————————————————————————

Để được tư vấn về du học Pháp, xin học bổng du học Pháp và học tiếng Pháp, mời các bạn  liên lạc với Việt Pháp Á Âu thông qua địa chỉ liên hệ sau: 

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP VIỆT PHÁP Á ÂU

Hotline     : 0983 102 258
Email       :  duhocvietphap@gmail.com
FanPage :   www.facebook.com/duhocvietphapaau/
Địa chỉ    :   Phòng 1702, Tòa nhà A1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Leave a Reply

0983 102 258